top of page

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Makeup Projekt Izabela Furlagaz siedzibą w Krakowie, ul. Jakuba Bojki 1/48 NIP:6782979520
 

Za kontakt odpowiedzialny jest właściciel – Izabela Furlaga, e-mail: i.furlaga@gmail.com
 

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.
Twoje dane są przetwarzane w celach:

-zapisy na kursy i szkolenia,

-wystawianie dyplomów i certyfikatów ukończenia szkolenia,

-bieżący kontakt dotyczący terminów szkoleń, aktualne oferty szkoleniowe.
Przetwarzamy przekazane w formularzach dane, tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, płeć.

 

Twoje dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom księgowym.
 

Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Makup Projekt Izabela Furlaga.
 

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sp
rostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.

Podczas korzystania ze strony,  w Twoim urządzeniu instalowane są tzw.
pliki cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi do 2 lat.
Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać poprzez określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe i zmienić czas ich przechowywania.
Możesz też po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na Twoim urządzeniu pliki cookies. Ograniczenie stosowania lub wyłączenie plików cookies może wyłączyć niektóre funkcjonalności dostępne na stronie (np. dodawanie towarów do koszyka i złożenia zamówienia, zapamiętywanie przez sklep wybranego sposobu sortowania towarów, zalogowanie się na Konto Klienta, wysłanie wiadomości z formularza kontaktowego).

 

Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.

bottom of page